KAPEO LASER INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Kapeo Laser Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania uniwersalnej skrzynki przeciwpożarowej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

 

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

 

 

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-1391/18

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy KAPEO Laser na tle firm konkurencyjnych z kraju i świata poprzez wdrożenie wyników prac B+R, polegających  na opracowaniu nowatorskiej technologii wytwarzania uniwersalnej skrzynki przeciwpożarowej z blachy ze stali nierdzewnej o zwiększonej żywotności i odporności korozyjnej, stanowiącej nowość w stosunku do dotychczasowej oferty na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Bezpośrednim efektem będzie wytwarzanie rewolucyjnego produktu – skrzynki przeciwpożarowej z blachy ze stali nierdzewnej o zwiększonej żywotności i odporności korozyjnej.

 

 

 

Wartość projektu: 3 078 400,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 385 280,00 PLN

 

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)